Повноваження та основні завдання Ради – реформ

– створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення;
– залучення широких верств населення до проведення реформ;
– сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, забезпечення зворотного зв’язку для аналізу ефективності прийнятих рішень в районі;
– створення «прозорого середовища» при прийнятті управлінських рішень, протидія корупції ;
– створення належних умов для розвитку саморегулювання у відповідних галузях та сферах діяльності з метою забезпечення додержання встановлених правил та норм на території району;
– залучення суб’єктів господарювання та громадян до процесу розробки, обговорення та реалізації програм з питань, що спрямовані на розвиток району.

Сторінка в Facebook   Круглий стіл 23.05.2019